Pridruži se nam

Kontakt

Zveza diatonične harmonike Slovenije
ZDHS
Mestni trg 4
3310 Žalec

Klemen Rošer, predsednik ZDHS 
[m] +386 31 428 118
[e] info@zdhs.si

www.zdhs.si

ANONIM.CO

Vzdevek 
Vsebina 
    

Prijava

2. seja Skupščine ZDHS bo 20.3.2014, ob 19:30!

Na podlagi 7. točke 11. člena Statuta ZDHS, sklicujemo Skupščino ZDHS, ki bo:
Datum: četrtek, 20. 03. 2014
Ura: 19.30
Kraj: Sedež ZDHS, Pod vrbo, Ziherlova 36, 1000 Ljubljana (www.podvrbo.si)

Predlog dnevnega reda:
1. Uvodni pozdrav
2. Ugotovitev sklepčnosti in volilne pravice
3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, član, zapisnikar)
4. Izvolite in potrditev organov ZDHS (predsednik, podpredsednik, člani UO, člani NS)
5. Sprejem poslovnika o delu Skupščine
6. Poročilo o opravljenem delu jan – marec 2014  
7. Potrditev članarine za leto 2014
8. Programske usmeritve Strokovni svet, sprejem in potrditev
9. Programske usmeritve ZDHS v prvem letu delovanja
10. Sprejem finančnega načrt za leto 2014
11. Razno

Potrditev članarine za leto 2014:
1. Članarina za društva, klube in druge pravne osebe : 250, 00 EUR
2. Članarina za s.p.: 250 EUR
3. Članarina za podpornike in simpatizerje: 50 EUR
4. Članarina mladi do 15 let: 5 EUR
5. Članarina častni člani: ni članarine
 
Pozor: Skladno s Statutom imajo volilno pravico in možnost biti izvoljen v organe ZDHS  samo člani pod točko 1. in 2.;
Pogoj je plačana članarina za leto 2014, ki jo nakažite na račun SI56 3000 0001 1674 374, odprt pri SBERBANKA, d.d.

ZDHS, Mestni trg 4, 3310 Žalec | +386 31 640 485 | info@zdhs.si

ZDHS - Zveza diatonične harmonike Slovenije © 2014-2016. Vse pravice pridržane.