Kontakt

Zveza diatonične harmonike Slovenije
ZDHS
Mestni trg 4
3310 Žalec

Klemen Rošer, predsednik ZDHS 
[m] +386 31 428 118
[e] info@zdhs.si

www.zdhs.si

Pridruži se nam

ANONIM.CO

Vzdevek 
Vsebina 
    

Prijava

ZAPISNIK REDNE SEJE ZDHS (2.7.2017)

Datum: 2.7.2017
Začetek: 10.00
Kraj: Vransko
Prisotni člani: Jernej Brilej (predsednik), Primož Zvir (podpredsednik), Klemen Rošer, Nejc Pačnik, Goti Ferme, Andrej Rak, Toni Sotošek, Zoran Zorko, Boštjan Povše, Aleksander Mrvič
Zapisnikar: Nejc Pačnik

DNEVNI RED:

1. PREGLED UDELEŽBE
2. GOVOR PODPREDSEDNIKA
3. GOVOR PREDSEDNIKA
4. RAZPRAVA
5. DRŽAVNO PRVENSTVO (analiza, predlogi smernic v bodoče)
6. TEKMOVANJE AVSENIK (formiranje skupine za pogovor v Begunjah)
7. RAZNO
8. REDNA LETNA SKUPŠČINA


1. PREGLED UDELEŽBE
Sklep: Redne seje ZDHS 2.7.2017, ob 10.uri na Vranskem se je udeležilo 10 članov.

2. GOVOR PODPREDSEDNIKA
Podpredsednik Primož Zvir je predsedniku Jerneju Brileju zastavil vprašanja, ki zavzemajo delovanje ZDHS v preteklem letu.
Sklep: Predsednik je obrazložil in zavrgel določene očitke glede njegovega dela, ter pomislekov, ki so se porajali med člani.

3. GOVOR PREDSEDNIKA
Predsednik je članom predstavil za kaj je pomembna ZDHS in njen statut, dolžnosti članov. Poudaril je, da je povezovanje z drugimi zvezami naš primarni cilj ter, da je prireditev ogledalo in zgled sodelovanja. S sodelovanji smo dosegli, da imajo naši ljudje kredibilnost in sedijo v komisijah na svetovnem prvenstvu in tekmovanjih po tujini.
Lani marca je bilo opravljenih več sestankov na ministrstvu za kulturo, šolstvo, gospodarstvo glede zasebnikov. Predsednik je uspel doseči samo to, da je bil 10.2.2017 v državni zbor vložen predlog za ureditev dejavnosti poučevanja in izdelovanja Slovenskega nacionalnega instrumenta diatonične harmonike, ki ga je pripravil. Zadeva je v proceduri in upajo, da bo zadeva izpeljana do konca mandata sedanje vlade. Ker samo takrat bi ZDHS imela moč in kredibilnost kot že obstoječe zveze, ki lahko postavljajo pravila.
Sklep: Vsi prisotni člani se strinjajo s predsednikovimi navedbami.

4. RAZPRAVA
Sklep: Vsi prisotni člani so sodelovali v razpravi in se strinjali, da je ZDHS na dobri poti.

5. DRŽAVNO PRVENSTVO
Državno prvenstvo je odraz zveze. Ponosni smo, ker imamo tako kvalitetno in kredibilno tekmovanje, ki ga nihče drug v Sloveniji ne premore. Za tekmovanjem je več mesecev priprav. Po 3, letih smo končno uspeli doseči kredibilnost, da se z nami pogovarjajo mediji, ki se prej niso. Naše tekmovanje mora tudi v prihodnosti biti najvišja oblika prepoznavnosti ZDHS-ja.
Sklep: Člani potrdijo ideje za izboljšave, da bo tekmovanje še uspešnejše.

6. TEKMOVANJE AVSENIK
Sklep: Člani potrdijo, da bo do avgusta formirana skupina za pogovor o tekmovanju.

7. RAZNO
Pogovor je potekal o načrtih za prihodnost, pridobivanju novih članov, prevetritvi Strokovnega, Upravnega in Organizacijskega odbora, poveličevanje nazivov iz tekmovanj in s tem razvrednotenje tekmovanj, organizacija Svetovnega prvenstva 2021.
Sklep: Prisotni člani potrdijo načrte za prihodnost.

8. REDNA LETNA SKUPŠČINA
Sklep: Prisotni člani soglasno potrdijo datum skupščine 24.9.2017 ob 10.00 v gostilni Grof na Vranskem. Glasovalno pravico bodo imeli samo člani s plačano članarino.

SEJA JE BILA ZAKLJUČENA OB 14.00

Predsednik: Jernej Brilej
Zapisnikar: Nejc Pačnik

ZDHS, Mestni trg 4, 3310 Žalec | +386 31 640 485 | info@zdhs.si

ZDHS - Zveza diatonične harmonike Slovenije © 2014-2016. Vse pravice pridržane.